Jad owadów i jad żmiji – co robić?

close up on a python
close up on a python


U niektórych ludzi, zwłaszcza u ludzi zdrowych, dopiero liczba użądleń sięgająca powyżej 500 może spowodować zejście śmiertelne przez uduszenie. Dlatego tak bardzo niebezpieczne są ukąszenia przez rój pszczół. O przebiegu zatrucia decyduje więc uodpornienie organizmu. Stąd u jednego człowieka występują po ukąszeniu burzliwe objawy, podczas gdy drugi na podobne ukąszenie zareaguje lekkim odczynem. Zazwyczaj objawy użądlenia niegroźnego ustępują po 4—5 godzinach, ale znużenie i bóle głowy mogą trwać jeszcze przez kilka dni. Udzielenie pomocy po ukąszeniu przez pszczołę rozpocząć należy od usunięcia żądła. Następnie miejsce ukąszenia można posmarować roztworem amoniaku, roztworem sody oczyszczonej, słabym roztworem nadmanganianu potasu; w ostateczności można posypać popiołem z papierosa tobie. Na duże obrzmienia przykłada się pęcherz z lodem lub kompres z altacetu czy wody Burowa. Jeśli wystąpią już objawy ogólnoustrojowego zatrucia jadem, należy z chorym jak najszybciej udać się do lekarza. W razie obrzęku krtani może niezbędna okazać się tzw. tracheotomia, .którą może wykonać jedynie lekarz.

Jad żmiji

Żmije należą do rodziny jadowitych wężów o płaskiej, sercowatej głowie, które zamieszkują różne środowiska Euroazji i Afryki. W Polsce spotyka się żmiję zygzakowatą, brunatną i czarną, głównie w okolicach podgórskich i bogato zalesionych, np https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uszczyca. w regionie Bieszczad i Gór Świętokrzyskich. Bywa ona często mylona z zaskrońcem, pomimo wyraźnych różnic zewnętrznych. Zaskroniec charakteryzuje się ubarwieniem szarobrunatnym, zielonym, często plamistym. Do ukąszenia przez żmiję dochodzi zwykle przypadkowo, najczęściej podczas zbierania runa leśnego. W miejscu ukąszenia przez żmiję natychmiast pojawiają się dwa, odległe od siebie o około 0,5—1,0 cm, ślady ukłucia zębami, a następnie — obrzęk o niebieskawym zabarwieniu oraz silny ból. Nieco później mogą wystąpić pęcherze wypełnione cieczą surowiczą skąd. Zdarza się, że po godzinie łub dwóch cała kończyna staje się obrzęknięta, zimna, sina i bolesna. Często towarzyszy tym objawom powiększenie okolicznych węzłów limfatycznych. Opisane objawy miejscowe utrzymują się przez kilka dni. Najgroźniejsze są jednak objawy działania trucizn jadu żmii na cały organizm. Jedne z tych trucizn uszkadzają krew, inne działają toksycznie na mózg, zaś jeszcze inne porażają układ nerwowy obwodowy.

Rate this post