Co to jest miażdżyca?

stethoscope with heart on a white background
stethoscope with heart on a white background


Miażdżyca, czyli stwardnienie tętnic jest procesem chorobowym polegajacym na tworzeniu się w obrębie ściany tętniczych (transportujących krew utlenowaną) naczyń krwionośnych tzw.blaszek miażdżycowych. 

Wysoki poziom cholesterolu, podwyższone ciśnienie tętnicze i palenie tytoniu stanowią czynniki sprzyjające powstawaniu złogów miażdżycowych w tętnicach. Dodatkowym istotnym elementen są płytki krwi. Są to najmniejsze elementy krążące w krwioobiegu., biorące udział w procesach krzepnięcia krwi. Mają one tendencję do grupowania się w miejscu uszkodzenia ściany tętnicy, pobudzając do rozplemu jej komórki i zapoczątkowując tworzenie się blaszki miażdżycowej. Można zatem określić miażdżycę jako odczyn żywych elementów ściany naczyń na działanie czynników uszkadzających. Przyczyny rozwoju miażdżycy są niejasne. Istnieją obecnie liczne teorie na ten temat: jadna z nich mówi o możliwości działania czynnika infekcyjnego (mogą to być bakterie, czy wirusy), który inicjowałby cały łańcuch niekorzystnych zmian w ścianie naczyń. Narastanie złogów miażdżycowych odbywa się latami. Już w naczyniach młodych osób przed 20 r.ż. można znaleść początkowe zmiany, zwane złogami lipidowymi. Zbudowane są one wyłącznie z cholesterolu i same nie stanowią zagrożenia dla naczyń krwionośnych. Z czasem jednak ulegają przekształceniu w blaszki miażdżycowe.

Na powierzchni blaszek powstają mikrouszkodzenia. W tych miejscach gromadzą się płytki krwi. Powodują one z jednej strony rekcję ściany naczynia pod postacią migracji komórek z głębszych warstw w kierunku uszkodzenia i przerostu warstwy mięśniowej, z drugiej zaś tworzenie skrzepliny na powierzchni blaszki. Skrzeplina może osiągnąć tak duże rozmiary, że zamyka tętnicę (dochodzi wówczas do martwicy obszaru zaopatrywanego przez to naczynie) albo fragment jej może zablokować przepływ krwi przez jedno z mniejszych bocznych odgałęzień, jako tzw. czop zatorowy .
Stopniowe niszczenie ściany naczynia krwionośnego powodujące zmniejszenie jej elastyczności i podatności na napływającą krew oraz niszczenie błony wewnętrznej (śródbłonka) naczyń i tworzenie skrzeplin sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia.

Blaszka miażdżycowa – zmiana zlokalizowana w ścianie naczynia tętniczego, zbudowana ze złogów cholesterolu, elementów komórkowych i tkanki włóknistej, prowadząca do zmniejszenia światła tętnicy.

Płytki krwi – najmniejsze elementy w kwioobiegu . Powstają w szpiku kostnym. Biorą aktywny udział w procesie krzepnięcia krwi.

Czynniki uszkadzające (czynniki ryzyka miażdżycy) ścianę naczynia krwionośnego- są to czynniki, które u wszystkich osób narażonych na nie prowadzą do rozwoju patologicznych zmian w naczyniach. Należą do nich:
1. Podwyższone ciśnienie tętnicze, powodujące mikrouszkodzenia ściany naczynia poprzez zwiększenie naprężeń mechanicznych;
2. Nałogowe palenie tytoniu. Tlenek węgla uwalniany do organizmu działa toksycznie na komórki tworzące błonę wewnętrzną (śródbłonek) naczyń krwionośnych. Zwiększają lepkość krwi.
3. Wysoki poziom cholesterolu we krwi. Gromadzenie cholesterolu w ścianie tętnic wywołuje miejscowy odczyn zapalny.
4. Płytki krwi i mechanizm krzepnięcia krwi. Na powierzchni tworzącej się blaszki miażdżycowej powstają mikrouszkodzenia. Płytki krwi skupiają się w tej okolicy (nazywa się to adhezją, czyli przyleganiem) i rozpoczynają produkcję czynników krzepnięcia, co powoduje ich łączenie się (tzw.agregacja płytek krwi). Powoduje to tworzenie się skrzepliny na powierzchni blaszki miażdżycowej. Jednocześnie uwalniane są substancje powodujące gromadzenie się blaszek w ścianie naczynia lub okolicy uszkodzenia, co ostatecznie prowadzi do lokalnego pogrubieniaściany tętnicy kosztem zmniejszenia jej światła

Złogi lipidowe – są to patologiczne zmiany powstałe w wyniku odkładania się złogów czystego cholesterolu w okolicach, gdzie doszło do mikrourazów ściany naczynia krwionośnego. Z biegiem czasu ulegają przekształceniu w blaszki miażdżycowe.

Rate this post